històries i llegendes de la Barcelona vella

La plaça de l'Àngel va ser abans la del Blat i abans la del Mercadal, s'obria davant l'antiga porta de la muralla romana que portava a Roma i al mar. Allà hi havia la pedra de la plaça del Blat, que dividia Barcelona en quatre quarters. Així la dibuixava Francesc Carreras y Candi.


La pedra indicava el punt en el que es juntaven els quatre quarters de la Barcelona vella: el de Sant Pere o de la Salada, el del Mar, el de Framenors i el del Pi.

 
A la plaça de l'Àngel actual, darrera de la parada de metro de Jaume I, ens trobem els divendres a la nit i els dissabtes el matí per passejar per aquesta Barcelona vella i descobrir els seus secrets. Són quatre passejades diferent pewr cadascun dels quarters:
l'itinerari la catedral
l'itinerari Mercè
l'itnerari Born
l'itinerari Santa Caterina