HISTÒRIES I LLEGENDES DE LA BARCELONA VELLA: LA MERCÈ

la muralla romana al carrer del Sots-tinent Navarro > pujant a la ciutat per la Baixada del Caçador > al carrer Lledó de les cases senyorials
> la plaça de Sant Just, la seva font i la parròquia del barri

> el carrer d'Hércules i la legenda de la fundació de Barcelona > la façana de l'AJuntament al carrer de la Ciutat i el seu àngel miraculós > la plaça de Sant Jaume, el centre històric de la ciutat i la seva reforma

> la plaça de Sant Miquel > el carrer de Cervantes i les lloances de l'escriptor a la ciutat  > Avinyó, el carrer de les senyoretes > la curiosa placeta al mig del carrer Milans

> l'estret carrer de Gignàs > el carrer del Regomir, la porta romana i la capella de Sant Cristòfol  


> el carrer del Correu Vell > la plaça dels Traginers > l'estret carrer de l'Hostal del Sol > Ample

 > Mercè > passeig Colom> Duc de Medinacelli